Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 03/7/2017-07/7/2017) 26 - 2017

Thứ Hai (03/7/2017):

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 291/TM-UBND ngày 28/6/2017).  

- 7 giờ 30, PCT. Ngô Hùng dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ bảy, khóa VIII, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).  

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp tục dự phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 291/TM-UBND ngày 28/6/2017).

Thứ Ba (04/7/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (theo thư mời của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

- 7 giờ 30, PCT. Lê Thành Trí dự Hội nghị Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại Sảnh Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh (theo thư mời số 289/TM-UBND ngày 27/6/2017).

- 9 giờ, PCT. Lê Văn Hiểu tiếp và làm việc với Đoàn Hội hữu nghị Nagasaki Việt Nam và Trường Đại học Nagasaki, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 292/TM-UBND ngày 30/6/2017).

- 7 giờ 30, PCT. Ngô Hùng làm việc với Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch (theo thư mời số 293/TM-UBND ngày 30/6/2017).

- 13 giờ 30, PCT. Lê Văn Hiểu làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung về quản lý, khai thác đất công tại xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch (theo thư mời số 294/TM-UBND ngày 30/6/2017).

Thứ Tư (05/7/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường số 02, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp tục dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường số 02, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Thứ Năm (06/7/2017):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp tục dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường số 02, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp tục dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường số 02, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Thứ Sáu (07/7/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp tục dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường số 02, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp tục dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường số 02, Văn phòng Tỉnh ủy (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).