Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH (Từ ngày 26/6/2017-30/6/2017) 25 - 2017

Thứ Hai (26/6/2017):

- 8 giờ, Chủ tịch và PCT. Ngô Hùng họp để phối hợp tạo điều kiện cho tàu cao tốc Superdong chạy tuyến Trần Đề - Côn Đảo đi vào hoạt động, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 277/TM-UBND ngày 21/6/2017). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí dự họp Thường trực Tỉnh ủy, tại Phòng họp Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 14 giờ, PCT. Lê Văn Hiểu tham dự Lễ khánh thành công trình Trạm cấp nước Tổng Cáng xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng (theo thư mời số 280/TM-UBND ngày 22/6/2017). 

- 18 giờ, PCT. Ngô Hùng dự Lễ khai mạc “Ngày hội thiếu nhi hè” tỉnh Sóc Trăng lần thứ II, năm 2017, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh (theo thư mời của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh).

Thứ Ba (27/6/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí, PCT. Lê Văn Hiểu dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30, PCT. Ngô Hùng họp nghe báo cáo việc chuyển địa điểm cắt cơn, giải độc cho đối tượng nghiện ma túy tổng hợp ‘ngáo đá” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Cơ sở cai nghiện ma túy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 281/TM-UBND ngày 23/6/2017). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí, PCT. Lê Văn Hiểu tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

Thứ Tư (28/6/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí, PCT. Lê Văn Hiểu tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí tiếp và làm việc với Đoàn doanh nhân Úc về việc tìm cơ hội đầu tư, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 282/TM-UBND ngày 23/6/2017). 

- 7 giờ 30, PCT. Ngô Hùng dự “Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách Khu vực Tây Nam Bộ”, tại thành phố Cần Thơ (theo thư mời của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ).

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí, PCT. Lê Văn Hiểu tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30, PCT. Ngô Hùng dự họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, tại Phòng họp số 3, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (theo thư mời của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Thứ Năm (29/6/2017):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

Thứ Sáu (30/6/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp tục dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).