Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH (Từ ngày 17/7/2017 - 21/7/2017) 28 - 2017

Thứ Hai (17/7/2017):

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương (theo Chương trình riêng).

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp thông qua quy hoạch chung xây dựng thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên, Quy hoạch chi tiết khu hành chính huyện Mỹ Xuyên, tại Phòng họp Tỉnh ủy (theo thư mời số 308/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Thành Trí dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30, PCT. Lê Văn Hiểu họp Hội đồng Thẩm định giá tỉnh, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 309/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

Thứ Ba (18/7/2017): 

- 9 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Văn Hiểu dự Lễ khởi công Khu sản xuất tôm giống chất lượng cao tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (theo thư  mời của Tập đoàn Việt Úc).

- 7 giờ 30, PCT. Lê Thành Trí làm việc với Lãnh đạo Sở Xây dựng, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch (theo thư mời số 310/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

- 9 giờ 30, PCT. Ngô Hùng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Ủy ban Dân tộc, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 311/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự họp mặt định kỳ 6 tháng đầu năm 2017 với các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các khóa đã nghỉ hưu, tại Hội trường Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30, PCT. Lê Thành Trí làm việc với Đoàn giám sát đánh giá của Đại sứ quán Cananda, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 312/TM-UBND ngày 14/7/2017).   

- 13 giờ 30, PCT. Lê Văn Hiểu họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thi công các dự án 220 kV và 500 kV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 313/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

Thứ Tư (19/7/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh, tại Phòng họp Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 9 giờ, Chủ tịch và PCT. Lê Văn Hiểu tiếp và làm việc với Tập đoàn TH True Milk, tại Phòng họp Tỉnh ủy (theo thư mời số 314/TM-UBND ngày 14/7/2017).   

- 7 giờ 30, PCT. Lê Thành Trí làm việc với Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 1 về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch (theo thư mời số 315/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

- 7 giờ 30, PCT. Ngô Hùng họp nghe báo cáo về việc sử dụng tiết kiệm 10% của Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 316/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí, PCT. Lê Văn Hiểu dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30, PCT. Ngô Hùng làm việc với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch (theo thư mời số 317/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

Thứ Năm (20/7/2017):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí, PCT. Lê Văn Hiểu tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30, PCT. Ngô Hùng họp Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 318/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí, PCT. Lê Văn Hiểu tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30, PCT. Ngô Hùng dự Hội nghị chuyên đề về hoạt động dịch vụ ủy thác tín dụng chính sách, tại Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời số 319/TM-UBND ngày 14/7/2017). 

Thứ Sáu (21/7/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh (theo thư mời riêng).