Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH (Từ ngày 10/7/2017 - 14/7/2017) 27 - 2017

Thứ Hai (10/7/2017):

- 7 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30, PCT. Ngô Hùng họp nghe báo cáo về việc đề nghị điều chỉnh Quyết định cử đi học thạc sĩ năm 2017, tại Phòng làm việc của Phó Chủ tịch (theo thư mời số 304/TM-UBND ngày 07/7/2017). 

- 13 giờ 30, PCT. Lê Văn Hiểu dự họp báo cáo nội dung Dự án Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn và kênh trục thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt các địa bàn xung yếu tỉnh Sóc Trăng thuộc Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh, tại Thành phố Hồ Chí Minh (theo thư mời của Cục Quản lý Xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- 14 giờ, PCT. Ngô Hùng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra, tại Phòng họp Viễn thông Sóc Trăng (theo thư mời số 303/TM-UBND ngày 07/7/2017). 

Thứ Ba (11/7/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2017, tại huyện Mỹ Tú (theo Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy).

- PCT. Lê Thành Trí dự Hội nghị tại Hà Nội (theo thư mời của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- 13 giờ 30, Chủ tịch đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2017, tại huyện Thạnh Trị (theo Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy).

Thứ Tư (12/7/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí, PCT. Lê Văn Hiểu dự Hội nghị bàn về công tác xây dựng cơ bản, tại Hội trường Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).  

- 13 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Cường về việc báo cáo kế hoạch triển khai Dự án điện gió Phú Cường, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời số 305/TM-UBND ngày 07/7/2017). 

Thứ Năm (13/7/2017):  

- 7 giờ 30, Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017, tại Phòng họp Công an tỉnh (theo thư mời của Công an tỉnh).

- 13 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại Hội trường Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

Thứ Sáu (14/7/2017): 

- 7 giờ 30, Chủ tịch và PCT. Lê Thành Trí dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo thư mời của Văn phòng Tỉnh ủy).

- 8 giờ 30, PCT. Lê Văn Hiểu dự Hội thảo “Phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu – Cơ hội và Thách thức”, tại thành phố Cần Thơ (theo thư mời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- 13 giờ 30, PCT. Lê Thành Trí đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2017, tại huyện Mỹ Xuyên.