Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuât năm 2018 của Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 14/2/20/2/2018) 1 - 2017