Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
-Lịch làm việc của Chủ tịch và Các PCT UBND tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 16/4/2018-21/4/2018) 14 - 2018