Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 9/7/2018->14/7/2018) 26 - 2018