Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
Lịch làm việc của Chủ tịch & Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 06/8->11/8/2018) 30 - 2018