Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
- V/v lịch làm việc của Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 10-15/9/2018) 35 - 2018