Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
25/LT-UBND của UBND V/v lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng từ ngày 29/6/2020-03/7/2020 25 - 2020